Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen

70 kr

I lager

Beskrivning

Texten i ”Handbok för aktivister i Motståndsrörelsen” riktar sig, namnet till trots, inte enbart till Nordiska motståndsrörelsens aktivister, utan även till aktiva partimedlemmar och egentligen till alla som aktivt kan associeras med organisationen oavsett individuell engagemangsnivå. I bästa fall skulle alla som sympatiserar med organisationen följa denna manual. Ta del av skriftens första fem sidor här

Innehållsförteckning:

DIN BAKGRUND OCH FRAMTID 2
FÖRORD 4
VÅRA SYMBOLER 6
ATT LEVA SOM NS 8
Kultur och antikultur 9
Ett enklare naturligare liv 9
Totalt nej till droger 10
En sund själ i en sund kropp 11
Fysisk test för aktivister 13
Mental inställning 14
Mental hälsa 14
Livet som kämpe 15
Grundläggande regler 16
Vad vi inte tillåter 17
ORGANISERANDE OCH ENANDE 18
De personliga argumenten 18
Att ”verka inifrån” 19
Att ”verka men inte synas” 20
Andra alternativ 21
Organiserade och enade 23
Organisationen 24
Vår parlamentariska gren 26
Organisationens namn 26
Edsvuren 27
Hierarki 28
Håll kontakten 30
LEDARSKAP 30
Ledarskapets psykologi 30
Kamratkorruption 31
Hur man bör agera som ledare 31
Prioriteringar som chef 33
PROPAGANDA OCH AKTIONER 34
Inledande om aktivism 35
Initiativkraft 35
Uppförande vid aktioner 36
Offentliga aktiviteter 39
Uniform klädsel 40
Flygbladsutdelning 41
Propagandaspridning under radarn 41
Affischering 42
Affischeringstekniker 42
Plakat 43
Spraymålning 43
Konfetti 44
Spärrband 44
Banderoller 45
Interna aktiviteter 46
Uppseendeväckande aktioner 47
Våld 48
Sinnrikhet 48
Storskalighet 48
Good will 48
Kamprapporter 49
Kampen på internet 49
Aktivist på din fritid 50
Media 51
LAGAR OCH POLIS 53
Är vår föreningsfrihet skyddad? 53
Ordningslagen 54
Nödvärnslagen 55
Polismakten 56
Gripen 57
Förhör 58
Fängelse 59
Kamrat som sitter fängslad 60
Politisk kamp och kriminalitet 62
SÄKERHET 62
Avhoppare 65
Avhopp och förräderi 66
Faran med gruppavhopp 66
Avhoppets verkliga skäl 67
Att lämna med hedern i behåll 67
DU ÄR DET FRÄMSTA VAPNET 68

Författare: Simon Lindberg, Emil Hagberg, Klas Lund m.fl.
Förlag: Nordfront Förlag
Utgiven: 2016
Antal sidor: 70
Format: Häftad
ISBN10:
ISBN13: 978-91-983-033-4-6
Språk: Svenska