Jag var Quislings sekreterare – Harald Franklin Knudsen

250 kr

I lager

Beskrivning

Harald Franklin Knudsen, som räknar sitt påbrå från den norske statsministern under första världskriget, arbetade i många år nära Vidkun Quisling, och skildrar i denna bok det livliga spelet bakom kulisserna på den politiska scenen i Norge.

Förutom den spännande berättelsen av händelserna i maktens korridorer i Norge före och under andra världskriget, så låter författaren oss lära känna mannen vars namn idag används synonymt med landsförrädare. Vem var Quisling egentligen? Prästsonen och toppstudenten från Fyresdal som senare kom att lämna sin karriär som norsk militärattaché i Ryssland och Finland för att få en ledande roll inom hjälparbetet under massvälten i Ukraina på 1920-talet. Hur är det humanitära arbetet förenligt med Quisling så som vi fått känna honom idag? Uppemot en miljon människor uppskattas ha räddats av Rysslandshjälpens insatser, varav 200 000 sägs ha varit en direkt följd av Quislings ansträngningar.

Quisling var före kriget internationellt respekterad, tilldelades bland annat Brittiska imperieorden och ingick i Norges regering som försvarsminister under 1931-1933. Politiskt såg Quisling kampen mot den internationella kommunismen som avgörande för Norges framtid och bildade partiet Nasjonal Samling 1933. Författaren kom i kontakt med Quisling redan före partibildningen och de blev under åren så nära vänner att Quisling ibland skämtade om att han borde adoptera Knudsen. Knudsens berättelse är därför helt unik, eller för att använda Quislings egna ord:

”Jag behöver en man som inte bara är upptagen av arbete, en man som iakttar och reflekterar. Jag kan säga er, att ni i framtiden blir den man som själv har sett och hört vad som sker i detta avgörande ögonblick i Norges och Västerlandets historia. Ni blir mitt historiska vittne.”

Knudsen berättar om Quislings väg från att vara internationellt hyllad, till maktövertagandet, rättegången och dagen efter hans avrättning, då Knudsen själv sattes i samma dödscell som Quisling hämtats från bara timmar tidigare.

Författare: Harald Franklin Knudsen
Utgiven: 2016
Antal sidor: 222
Format: Inbunden
ISBN10:
ISBN13:978-9187339530
Språk: Svenska