Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront uppmuntrar givetvis inte människor att sätta dessa klisterbubblor på andra partiers valplakat eller reklamskyltar då detta eventuellt skulle kunna vara olagligt. Skulle du i ditt närområde upptäcka att någon trots allt gjort något sådant får du dock gärna ta ett foto och skicka in till Nordfronts redaktion tillsammans med ortsnamnet där du gjorde observationen.