Sekretesspolicy

Nordfront förlag och dess nätbutik respekterar din integritet. Vi kommer ALDRIG lämna ut uppgifter om dig som kund till utomstående, varken till organisationer, företag eller privatpersoner. Vi kommer heller inte att spara några uppgifter om dig i onödan. Vi kommer kontinuerligt radera inaktuella kunduppgifter.